02:10 Sanctus
01:45 Mládežnícky zbor zetvee- sväti sväti
02:45 Sanctus
03:12 Gorazd spevokol, martinka prievozníková svedomie
03:17 Sláva bohu - katarína vl - ls - zbor
09:47 Ad - svaty, svaty, svaty - ducha synovstva ucim sa verit
01:16 Agnus dei // - gorazd spevokol
01:19 Sväti, sväti, augustiniáni slovensko
03:48 Spevokol gorazd, gloria
02:04 Vyvyšujem teba pane
02:00 Komorni zbor nádeje z pivnice - glória patri et filio
02:32 Libera - sanctus new version
01:37 Ls i - sanctus missa de angelis
07:10 Sanctus by karl jenkins
01:26 Hosanna - otče náš d-mol
01:20 Agnus dei
00:53 Taizé - sanctus dominus deus | cz | schola op | cz,en sub
02:51 Túžim priniesť na oltár
02:52 Boh je tak blízko nás
00:42 Sanctus latin plain chant - roman missal
10:28 Svätá omša za účasti detí, vitanová
02:48 Camilla carrington: sanctus, sanctus, sanctus latin - medjugorje
03:24 Libera - sanctus
02:38 Si mojou skrišou
01:51 Sanctus sanctus sanctus dominus deus sabaoth
03:22 Dotkni sa mojich očí pane
02:31 Zvelebeni boh
01:09 Svaty, hosana
02:48 Ty mi dávaš nohy jeleníc
04:02 Kdsz - sanctus benedictus
01:31 sanctus sanctus dominus deus sabaoth, bwv
03:27 Sväti, sväti
04:11 Sanctus, sanctus, sanctus dominus deus sabaoth deudor rap protestante
00:42 Ls i - sanktus vi, bratislavské
03:42 Je to tak krásne
02:02 Sanctus
03:06 Ty si vzduch, čo dicham
01:21 Sväti
48:57 Detská polnočná h-vianoce
02:13 Ohrozeni
03:43 Sľubujem ti vernosť
01:19 Agnus dei
02:11 Poď, teraz je čas vzdať chválu
02:10 Sanctus
01:12 Svati, svati sanctus, petr Šabaka - schola pouchov
02:00 Síl nám pribúda
02:00 Kyrie eleison
01:25 Vánoce -sanctus
01:11 Aleluja
00:55 Sväti, sväti, sväti ls i pôstny sanctus
Close X
Şarkılar
playlist