18:35 seemile nguyÊn Âm 한국어 모음 seemile hàn quốc by seemile
17:12 phỤ Âm 한국어 자음 seemile hàn quốc by seemile
06:03 Tiếng hàn và cách giao tiếp cơ bản
19:39 bảng chữ cái hàn quốc - phỤ Âm dƯỚi seemile hàn quốc by seemile
17:25 seemile giỚi thiỆu bẢn thÂn 자기 소개 seemile hàn quốc by seemile
19:47 ĐÂy lÀ cÁi dau 여기가 어디입니까 seemile hàn quốc by seemile
14:04 tÔi ĐẾn trƯỜng lÚc h sÁng 시에 학교에 갑니다 seemile hàn quốc by seemile
07:31 Đếm số bằng tiếng hàn !
19:12 ĐÂy lÀ cÁi gÌ 이것은 무엇입니까 seemile hàn quốc by seemile
01:54 seemile mastering learning korean 저기에 의자가 있어요
04:04 Học tiếng hàn sơ cấp : bảng chữ cái tiếng hàn
04:30 Tiếng hàn giao tiếp phần
17:28 học tiếng hàn cuỐi tuẦn nÀy bẠn sẼ lÀm gÌ 이번 주말에 뭘 할 거예요 seemile hàn quốc by seemile
21:09 ĐỘng tỪ trong tiẾng hÀn 한국어 동사 seemile hàn quốc by seemile
04:33 【試験勉強以外で】オススメの楽しい英語勉強方法
18:14 vui học hội thoại tiếng hàn xin chào 안녕하세요 반갑습니다 by seemile
24:54 phÒng tÔi Ở tẦng 제 방은 층에 있습니다 seemile hàn quốc by seemile
17:50 hàn quốc em gái thông minh xinh đẹp 여동생은 예쁘고 똑똑해요 tiẾng hÀn sƠ cẤp by seemile
20:25 vui học hội thoại tiếng hàn bảng chữ cái 한글 모음, 자음 by seemile
17:31 seemile hello goodbye expression 안녕하세요 안녕히 가세요 korean language by seemile
13:40 Bài a: bảng chữ cái tiếng hàn nguyên âm
01:59 seemile mastering learning korean 그것은 책장이에요
21:44 cÁi nÀy bao nhiÊu tiỀn 얼마예요 seemile hàn quốc by seemile
19:50 kính ngữ trong tiếng hàn 어디에 계십니까 tiẾng hÀn sƠ cẤp by seemile
28:44 ĐỘng/ tÍnh tỪ trong tiẾng hÀn 한국어 동사 seemile hàn quốc by seemile
22:27 seemile korean alphabet & reading 한국어 자음, 모음, 읽기 by seemile
05:37 Mẫu câu tiếng hàn thông dụng
17:10 vui học hội thoại tiếng hàn cái này là gì vậy 이 것이 무엇이에요 by seemile
21:01 muốn làm gì đó 동생한테 시계를 사고 싶었어요 tiẾng hÀn sƠ cẤp by seemile
01:47 seemile mastering learning korean 여기에 주전자가 있어요
21:24 vì dậy muộn nên tôi đã đi học muộn vì nên늦게 일어나서 지각했어요 tiẾng hÀn sƠ cẤp
01:50 seemile mastering learning korean 저것은 탁자예요
45:55 bài tiếng hàn sơ cấp dành cho người việt nam
23:47 tặng quà cho thầy cô giáo 선생님께 선물을 드립니다 tiẾng hÀn sƠ cẤp by seemile
22:58 học tiếng hàn thỜi gian 시간 seemile hàn quốc by seemile
12:01 vui học hội thoại tiếng hàn các biểu hiện chào hỏi 인사말 by seemile
03:38 Nói được ngôn ngữ nhờ tự học
14:52 vui học hội thoại tiếng hàn tên anh là gì 이름이 무엇이에요 by seemile
20:42 học tiếng hàn Ôn tẬp tỔng hỢp 종합연습 seemile hàn quốc by seemile
19:24 học tiếng hàn cÁc mỐi quan hỆ 관계 seemile hàn quốc by seemile
15:15 Học tiếng hàn quốc bảng chữ cái phần ‬
30:21 korean alphabet korean language by seemile
02:09 seemile mastering learning korean 이것은 식탁이에요
12:09 sơ cấp tự học tiếng hàn bài
18:13 Tieng han so cap - bai - gioi thieu ban than
02:05 seemile mastering learning korean 이것은 냉장고예요
03:32 seemile mastering 여기는 우리 집이에요 this is our house
26:21 my name is jenny good bye korean language by seemile
59:17 tiếng hàn sơ cấp bài - nguyên âm, phụ âm, ghép âm
Close X
Şarkılar
playlist