18:35 nguyÊn Âm 한국어 모음 seemile hàn quốc by seemile
17:12 phỤ Âm 한국어 자음 seemile hàn quốc by seemile
17:25 giỚi thiỆu bẢn thÂn 자기 소개 seemile hàn quốc by seemile
13:40 Bài a: bảng chữ cái tiếng hàn nguyên âm
06:03 Tiếng hàn và cách giao tiếp cơ bản
19:38 bảng chữ cái hàn quốc - phỤ Âm dƯỚi seemile hàn quốc by seemile
07:31 Đếm số bằng tiếng hàn !
19:12 ĐÂy lÀ cÁi gÌ 이것은 무엇입니까 seemile hàn quốc by seemile
59:17 tiếng hàn sơ cấp bài - nguyên âm, phụ âm, ghép âm
19:47 ĐÂy lÀ cÁi dau 여기가 어디입니까 seemile hàn quốc by seemile
45:55 bài tiếng hàn sơ cấp dành cho người việt nam
24:54 phÒng tÔi Ở tẦng 제 방은 층에 있습니다 seemile hàn quốc by seemile
14:04 tÔi ĐẾn trƯỜng lÚc h sÁng 시에 학교에 갑니다 seemile hàn quốc by seemile
22:27 Korean alphabet & reading 한국어 자음, 모음, 읽기 by seemile
04:04 Học tiếng hàn sơ cấp : bảng chữ cái tiếng hàn
21:09 ĐỘng tỪ trong tiẾng hÀn 한국어 동사 seemile hàn quốc by seemile
04:30 Tiếng hàn giao tiếp phần
21:44 cÁi nÀy bao nhiÊu tiỀn 얼마예요 seemile hàn quốc by seemile
22:58 học tiếng hàn thỜi gian 시간 seemile hàn quốc by seemile
18:14 vui học hội thoại tiếng hàn xin chào 안녕하세요 반갑습니다 by seemile
20:25 vui học hội thoại tiếng hàn bảng chữ cái 한글 모음, 자음 by seemile
20:25 nickan tiếng hàn nhập môn - bài : bảng chữ cái
28:44 ĐỘng/ tÍnh tỪ trong tiẾng hÀn 한국어 동사 seemile hàn quốc by seemile
01:51 english conversation practice - learn english with dialogues
17:28 học tiếng hàn cuỐi tuẦn nÀy bẠn sẼ lÀm gÌ 이번 주말에 뭘 할 거예요 seemile hàn quốc by seemile
42:37 Fun way to learn english grammar
21:24 vì dậy muộn nên tôi đã đi học muộn vì nên늦게 일어나서 지각했어요 tiẾng hÀn sƠ cẤp
17:31 hello goodbye expression 안녕하세요 안녕히 가세요 korean language by seemile
30:21 korean alphabet korean language by seemile
20:42 học tiếng hàn Ôn tẬp tỔng hỢp 종합연습 seemile hàn quốc by seemile
34:29 bài hội thoại tiếng hàn quốc thông dụng sử dụng hằng ngày | câu giao tiếp tiếng hàn quốc
14:27 sẽ làm gì đó 내가 도와 줄게요 tiẾng hÀn sƠ cẤp by seemile
17:50 hàn quốc em gái thông minh xinh đẹp 여동생은 예쁘고 똑똑해요 tiẾng hÀn sƠ cẤp by seemile
17:10 vui học hội thoại tiếng hàn cái này là gì vậy 이 것이 무엇이에요 by seemile
14:52 vui học hội thoại tiếng hàn tên anh là gì 이름이 무엇이에요 by seemile
26:21 my name is jenny good bye korean language by seemile
12:41 vui học hội thoại tiếng hàn bạn là người hàn quốc phải không 한국사람이에요 by seemile
34:38 Learn korean language level lesson
21:01 muốn làm gì đó 동생한테 시계를 사고 싶었어요 tiẾng hÀn sƠ cẤp by seemile
04:52 vui học hội thoại tiếng hàn về sông by seemile
16:14 vui học hội thoại tiếng hàn giá bao nhiêu vậy 얼마예요 by seemile
20:37 vì nhiều việc nên không đi được 내일 할 일이 많아서 못 가요 tiẾng hÀn sƠ cẤp by seemile
23:16 일본어입문편 히라가나 ひらがな by seemile
18:14 nickan tiếng hàn nhập môn - bài : xin chào
17:12 Bài phỤ Âm 한글자음
19:50 kính ngữ trong tiếng hàn 어디에 계십니까 tiẾng hÀn sƠ cẤp by seemile
19:24 học tiếng hàn cÁc mỐi quan hỆ 관계 seemile hàn quốc by seemile
18:58 Hoc tieng han trung cap - bai - tu choi xin lai
30:02 旅游韩国语 在餐厅 식당에서 by seemile
Close X
Şarkılar
playlist