04:40 Bari eymen yar dijwar gava tu u
06:16 Raperin & seyda perinçek - gava tu Çû piştî te - türkçe alt yazılı
06:21 Raperin & seyda perinçek - gava tu Çû senden sonra
06:15 Raperin & seyda perincek - gava tu Çû
05:31 Seyda perinçek & koma sê bira - gava tu çû
07:33 Raperin seyda perincek gava tu cu saİt tertemİz
06:15 ♦ seyda perinçek gava tu Çu ♦
06:17 Raperin & seyda perincek gava tu Çû piştî te
06:09 Raperin seyda perinçek gava tu Çu
03:48 Raperîn-gava tu Çû
07:33 Seyda perinçek raperin pışti te gava tu cu
06:17 Raperin ft seyda perincek gava tu Çu pişti te
07:12 Seyda perinçek gava tu cu
03:43 Murat demir - gava tu Çu
06:17 Raperîn ft seyda perinÇek - gava tu Çu pişti te
01:01 Seyda perincek - gava tu çu
04:48 Seyda perinçek çaven te
06:17 Seyda perincek & raperin - gava tu Çû
06:47 Raperîn & seyda perinçek ~ gava tu Çû piştî te türkçe altyazı yeni
06:26 Seyda perinçek-gava tu çu
Close X
Şarkılar
playlist